Kadra

Powiatową Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą kieruje Dyrektor oraz zatrudniona jest wykwalifikowana kadra:

 

- w grupach pracują wychowawcy, którzy zmagają się z problemami wychowanków oraz dzielą z nimi smutki, wątpliwości i radości,

- pomoc rodzicom zapewnia pracownik socjalny,

- pracę wychowawców wspomagają pedagog, psycholog, logopeda, socjoterapeuta,

- w proces opiekuńczo-wychowawczy jest włączony cały personel placówki.