O nas

Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza istnieje od 01.07.2012 r.  We wrześniu 2012 r. przyjęliśmy pierwszych wychowanków. Obecnie w naszej placówce przebywa trzynaścioro wychowanków w wieku od 10 do 19 lat.  Jesteśmy całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zapewniamy wychowankom warunki zbliżone do domów rodzinnych. Zamieszkują w trzy, cztero-osobowych pokojach. Ponadto nasz dom dysponuje dwoma pokojami nauki i wypoczynku, pokojem terapeutycznym i pokojem gościnnym, dwoma aneksami kuchennymi oraz trzema łazienkami. Posiadamy sprzęt RTV i AGD oraz komputery w celu zapoznania się dzieci z nowościami technicznymi.

Stan techniczny budynku, wyposażenie oraz wystrój odpowiadają warunkom, jakie dzieci potrzebują do prawidłowego rozwoju. 

Wychowankowie czują się bezpiecznie i mają zaufanie do personelu placówki.

 

Do podstawowych zadań placówki należą:

1.Zapewnienie opieki swoim wychowankom.

2.Dokonywanie systematycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

3.Praca z rodziną – utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielenie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

4.Współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym, Sądem, Policją i innymi instytucjami.

5.Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. 

 

Priorytetem placówki jest jak najlepsze przygotowanie wychowanków do dorosłego życia oraz ukazanie im wzorców zachowania, postępowania i umiejętności współżycia w społeczeństwie.